ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ!

Γενικές οδηγίεςΑποφύγετε το άνοιγμα των περιεκτών σε ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους, έτσι ώστε να μη σχηματιστούν συμπυκνωμένοι ατμοί.

Αποθηκεύετε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 40 °C , μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Φυλάσσεται μακριά από πάγο. Το υλικό ενδέχεται να πήξει.