βελατουρα

Χρήσεις:Για εσωτερικές - εξωτερικές επιφάνειες, μεταλλικές-ξύλινες και σπατουλαριστές επιφάνειες.
✔Υψηλή καλυπτικότητα
✔Τρίβεται εύκολα

προετοιμασια

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Αρχικά τρίβουμε κάνοντας κυκλικές κινήσεις με γυαλόχαρτο ή σηλεόχαρτο. Έπειτα, σκουπίζουμε την επιφάνεια που πρόκειται να βάψουμε. Αραίωση 20-30% με white spirit.

εφαρμογη

Με πινέλο, ρολό ρεπουλίνης ή πιστόλι.

Καθαρισμός εργαλείων: με white spirit.

Συσκευασίες: 1kg % 5kg