ασταρια

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Για εξωτερικές επιφάνειες παλαιών χρωμάτων.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Για άβαφους σοβατισμένους τοίχους

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ (ΜΙΝΙΟ)

Για μεταλλικές επιφάνειες(ειδικά σε οφειδωμένες).

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Για εσωτερικές και εξωτερικέςεπιφάνειες σε παλιές βαφές.

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Γιαμεταλλικές επιφάνειες (ειδικά σε οξειδωμένες).