ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Χρήσεις: Διαγράμμιση επιφανειών ( κυρίως ασφάλτου και τσιμέντου).
✔Μεγάλη αντοχή
✔Γρήγορο στέγνωμα
✔Εύκολη εφαρμογή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Αν γίνει πρώτη φορά διαγράμμιση απαιτούνται δύο επιστρώσεις. Για ανανέωση διαγράμμισης δεν είναι απαραίτητες οι δύο επιστρώσεις.Αραίωση έως 10% με τουλόλη.

εφαρμογη

Με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Καθαρισμός εργαλείων: με τουλόλη ή βενζίνη

Συσκευασίες: 5kg & 15kg
Close Menu